ಎಲೆಕೋಸು ಮಂಚೂರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Street Style Cabbage Manchurian recipe in kannada
Sun, 26 Jul 2020
39 Views

ಎಲೆಕೋಸು / ಕೋಸುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಂಚೂರಿ. ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ...